ویسلر ، شهر میزبان المپیک زمستانی 2010 ، استراحتگاه تفریحی برتر اسکی در آمریکای شمالی و با رعایت کلیه استاندارهای بین المللی است . شهر اسکواش در کنار چشم انداز کوهستانی-اقیانوسی خود ، شما را به دیدن عجایب دهکده ویسلر مشایعت مینماید .